Procés de selecció

PROCÉS DE SELECCIÓ

A) SELECCIÓ DE L’ALUMNAT

1.- Presentació de documentació:

L’alumnat interessat haurà de presentar la següent documentació a la Coordinadora de Mobilitat (ho podeu deixar a la bústia 68 de l’edifici 3).

 • Sol·licitud per fer les pràctiques a l’estranger
 • Currículum Vitae format Europass en llengua anglesa
 • Carta de motivació explicant perquè voleu participar en el programa Erasmus.

Data final de lliurament de la documentació: Es publicarà a mitjans de desembre.

2.- Entrevista personal:

Es realitzarà una entrevista personal amb l’alumne/a que hagi lliurat la documentació. Es convocarà de forma individual al llarg del mes de gener. Una part de l’entrevista podrà ser realitzada en anglès.

3.- Selecció final:

Els equips docents, conjuntament amb la Coordinació de Mobilitat, es reuniran i seleccionaran les persones beneficiàries de les beques tenint en compte el següent barem:

Currículum vitae https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 2 punts (-0,25 per cada error ortogràfic)
Idiomes Certificats oficials de qualsevol idioma de la UE
 • Intermediate (B1): 1 punt
 • Advance (B2): 2 punts
Carta Motivació 2 punts (-0,25 per cada error ortogràfic)
Qualificacions Notes de les UF aprovades (mitja ponderada de les notes obtingudes fins al moment de la selecció) Nota obtinguda
Valoració de l’equip docent Vinculat amb les Competències Professionals del CF
 • Assistència regular: 1 punt
 • Puntualitat: 1 punt
 • Bona actitud a classe: 3 punts
 • Treball en equip: 3 punts
Experiència En activitats interculturals i/o vinculades al CF Haver participat en:

 • Activitats de Mobilitat: 1 punt
 • Activitats vinculades amb el CF: 2 punts
Entrevista Una part de l’entrevista serà realitzada en anglès 3 punts

DOCUMENT SOL·LICITUD ERASMUS+ PER A L’ALUMNAT

Cal descarregar i omplir la sol.licitud que trobareu en Sol·licitud Erasmus+ alumnat.

B) SELECCIÓ DEL PROFESSORAT

El professorat que vulgui participar en el procés haurà de presentar complimentada abans de l’última setmana de desembre la sol.licitud penjada al web de l’institut.

1.- Presentació de documentació:

El professorat interessat haurà de presentar la següent documentació a Coordinació de Mobilitat (es pot deixar a la bústia 68 de l’edifici 3 o bé enviar al següent mail erasmuscanvilumara@gmail.com):

 • Sol.licitud per fer la formació a l’estranger
 • Certificats d’idiomes

2.- Selecció:

Es seleccionarà al professor/a beneficiari de les beques seguint el següent barem:

Antiguitat al centre 1 punt per any treballat Màxim, 4 punts
Plaça definitiva al centre 2 punts
Idiomes estrangers: Nivell més alt acreditat de cada idioma
 • B1: 0,5 punts
 • B2: 1 punt
 • C1: 1,5 punts
 • C2: 2 punts
Tutories de grup, tutories tècniques, coordinació de cicles, caps de seminari al centre 0,25 punts per any treballat en els darrers 6 anys Màxim,1 punt
Coordinació de projectes d’FP al centre 0,5 punts per any Màxim, 2 punts
Cap Departament i Coordinació d’FP al centre 0,75 punts per any Màxim, 3 punts
Càrrec en l’equip Directiu del centre 1 punt per any Màxim, 4 punts

DOCUMENT SOL·LICITUD ERASMUS+ PER AL PROFESSORAT
Cal descarregar i omplir la sol.licitud que trobareu en
Sol·licitud Erasmus+ Professorat.