Preinscripció a Batxillerat

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

LLISTA PREISNSCROPCIOS BAREMADES PROVISIONALS

  • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
  • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
  • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
  • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020