PROVES D’ACCES A GRAUS

INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES EDUCATIUS SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I EN LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS I D’OBTENCIÓ DE TÍTOLS DEL CURS 2019-2020 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA.

TOTA LA INFORMACIÓ A LA WEB DEL DEPARTAMENT

Presentació de sol·licitud d’inscripció
Per a la inscripció a les proves gestionades amb la GSA, no es preveu cap canvi respecte al procediment previst habitual, i caldrà utilitzar el formulari telemàtic corresponent disponible al web del Departament d’Educació, dins el termini.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Presentació de la documentació

Via telemàtica preferent a partir del dia 8 de juny (NO s’admetran abans) al 18 ENVIANT CORREU ELECTRONIC

A partir del dia 8de juny cal enviar TOTA la documentació escanejada (o fotografiada) per correu electronic:

PER: institutcanvilumara@xtec.cat
ASSUMPTE: Proves Acces

ADJUNTS: DOCUMENTACIO

Us informem del nou calendari de les proves (que properament es publicarà al web del Departament d’Educació):

  • Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 5 de juny de 2020
  • Llistat definitiu d’admesos i exclosos: 19 de juny de 2020
  • Prova de GM: 25 de juny / 26 de juny prova específica APD
  • Prova de GS: part comuna 29 de juny de 2020; part específica 30 de juny de 2020
  • Prova d’incidències GM: 2 de juliol de 2020
  • Prova d’incidències GS: 6 de juliol de 2020
  • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020
  • Llistat definitiu de qualificacions 14 de juliol de 2020

Heu de tenir present que totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia.