Preinscripcio al Grau Mitja de Formació Professional

Tota la iformació AQUI

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 2 al 8 de juny de 2020
  • Termini per presentar la documentació: fins al 9 de juny de 2020

OFERTA

DOCUMENTACIÓ

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert.
Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne.
I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar també el llibre de família.

CORREU A: a8056109@xtec.cat        ASUMPTE: Preinscripcio CGM      fins el 9 de juny

En els casos que no es pugui enviar la documentacio via correu-e, s’habilita el dia 9 de juny CITA PREVIA al centre.