EG de 1r d’ESO en confinament. “Canvi climàtic – Creixem entre plantes”

L’alumnat de 1r d’ESO ha treballat, durant el bloc de tasques de l’EG “Canvi climàtic – Creixem entre plantes”,  algunes de les competències i continguts més significatius del tema.

Amb l’objectiu d’acabar creant ells mateixos una joguina amb materials reciclats i/o reutilitzats, relacionada amb el canvi climàtic i que ens ajudés a conscienciar-nos sobre la importància de reduir el ritme de creixement, consum, emissions, contaminació… hem aprofitat per tractar algunes de les problemàtiques mediambientals més importants del planeta.

Concretament, ens hem volgut especialitzar en les causes i conseqüències de  l’escalfament global. En aquest procés, hem fet experiments casolans (adaptats a les condicions i als materials que podíem tenir a l’abast en les actuals condicions de confinament) que ens ajudessin a entendre, primer de tot, el clima i les seves possibles variacions; també, hem fet textos argumentatius raonant sobre els motius pels quals algunes espècies són les primeres en patir aquest augment de les temperatures fruït de l’efecte hivernacle; o, “dibuixos-resum” explicant amb imatges en què consisteix i què representa per a nosaltres aquest canvi climàtic que estem vivint…

Finalment, un cop vam haver aprofundit en el cas i problemàtica escollida per cadascú (el cas del Calàpet daurat, el de la Plataforma Larsen o, el blanqueig dels corals), vam iniciar el procés creatiu de la joguina.

A continuació, us mostrem algunes d’aquestes creacions finals, així com d’altres productes derivats i resultants del procés, com els vídeos de l’experiment i les fotografies d’alguns dibuixos: