Projectes

Quantes vegades t’has preguntat si el que estàs estudiant realment et serà útil pel que necessitaràs el dia que treballis?  És clar que, si no coneixem en profunditat les bases científiques i els avenços tecnològics que fonamenten la nostra professió, mai no serem bons professionals. Però de vegades, la manera com s’estructuren els ensenyaments ens fan perdre de vista la vinculació del que aprenem amb el que necessitem saber.

Què són els projectes?

Treballar per projectes és una manera d’estructurar els ensenyaments per a fer-los el més “realistes” possible. Per a fer-ho, portem l’aprenentatge a situacions reals de pràctica, organitzant, coordinant i dirigint propostes per a escoles i entitats de l’entorn.

L’alumnat és responsable de totes les fases del procés i, orientat pel professorat, reflexiona sobre la necessitat que se li planteja, analitza i s’informa sobre els fonaments científics i tecnològics de  la proposta a fer i aprèn a treballar en equip, col·laborant en la decisió de com plantejar-la, dissenyant el projecte, portant-lo a la pràctica, avaluant-lo i finalment presentant-lo en públic.

Els projectes que es faran, s’aniran adaptant a les demandes que rebem per part d’escoles i entitats i als interessos de l’alumnat. En aquests apartats podeu trobar alguns exemples dels que el professorat de l’Institut ja ha estat duent a la pràctica als instituts de l’Escola del Treball i La Mercè: