Acredita’t

Avaluació i acreditació de competències professionals

El procés d’avaluació i acreditació permet que persones que han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial  puguin obtenir la certificació oficial.

Aquest procés  permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

La certificació de professionalitat permet l’obtenció dels requisits per exercir la professió de les activitats regulades.

El procés implica l’assistència de la persona interessada a un màxim de cinc sessions presencials en el centre escollit; les tres fases del procés són la d’assessorament, la d’avaluació i la d’acreditació de la competència

Assessorament

L’aspirant disposa d’un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació; l’ajuda a completar el dossier de competències professionals, que inclou els documents justificatius de l’experiència laboral i/o de la formació i altres informacions necessàries per identificar el seu bagatge professional i les competències professionals adquirides amb l’experiència laboral o la formació rebuda.

A partir d’aquesta informació, l’assessor o assessora elabora un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació o seguir un itinerari formatiu.

Avaluació

L’aspirant pot demostrar les competències professionals que vol acreditar. Els avaluadors analitzen la documentació aportada per l’aspirant (i revisada per l’assessor o l’assessora) i comproven la seva competència professional mitjançant una entrevista professional o a través d’altres mètodes.

Acreditació

Les persones que superen l’etapa d’avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què han demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora per tal de completar una titulació oficial.

CONVOCATÒRIA CURS 2020-2021

Tota la informació la trobareu disponible al web Acredita’t: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Àmbits de la convocatòria:

Àmbit Condicionament físic: 50 places.

S’adreça a persones que realitzen tasques de condicionament físic en sala d’entrenament polivalent, en grup i amb suport musical o fitness aquàtic i hidrocinèsia.

correu electrònic: ieb_cf_acredita20-21@ieb.cat

– Àmbit: Guia en el medi natural i de temps lliure: 20 places

S’adreça a aquells professionals que realitzen tasques de guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana, tasques de guia per itineraris en bicicleta i tasques de guia per itineraris eqüestres en el medi natural.

correu electrònic: ieb_mn_acredita20-21@ieb.cat

Preinscripció

La preinscripció consta de dos passos:

 1. Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t. Una vegada tramitada la sol·licitud s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el procediment.
 2. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa dels requisits de participació-escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció (3 al 30 de setembre). ieb_acredita20-21@ieb.cat
Terminis:
 • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020
 • Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de2020
 • Publicació del resultat provisional de la preinscripció: A partir del 10 de novembre de 2020 al web del centre.
 • Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web del centre

 

Requisits de participació.

Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 31 d’agost de 2020 els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  • certificat de registre de ciutadania comunitària,
  • targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  • autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
  • sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
 2. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2 i 3
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l’1 de setembre de 2020) tenir:
 • Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació no formal
 • Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació no formal.

 

Preu del procediment:

 Assessorament: 26,00 € per tot l’àmbit

Avaluació: 13,00 € per UC, amb un import màxim de 117,00 €