Ensenyaments esportius de

T’apassiona el Futbol? Voldries transmetre la teva passió a les noves generacions?
Si t’agradaria fer arribar als demés tot el que el futbol et fa sentir. Si creus que el Futbol és més que un joc, és col·laboració, és respecte, és capacitat de superació. Si penses que el futbol femení necessita més entrenadores titulades. Si sents que ensenyar a jugar els més petits és la feina que més t’agradaria fer, aquest és el teu Ensenyament esportiu.
Com a Tècnica o tècnic de Futbol, podràs liderar equips d’iniciació i treballar d’entrenadora o entrenador.

Descripció

El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.
Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes.
Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un curs acadèmic

Continguts
Els continguts s’organitzen en quatre blocs de crèdits teoricopràctics:

 • el bloc comú, format per crèdits que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat;
 • el bloc complementari, format per crèdits relacionats amb el coneixement de l’entorn social i els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport;
 • el bloc específic, format per crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i
 • el bloc de formació pràctica, que es fa en centres on es poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Primer nivell (455 hores)

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I (20 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I (25 hores)
 • Entrenament esportiu I (30 hores)
 • Fonaments sociològics de l’esport (5 hores)
 • Organització i legislació de l’esport I (5 hores)
 • Primers auxilis i higiene en l’esport (35 hores)

Bloc específic (170 hores)

 • Desenvolupament professional I (10 hores)
 • Direcció d’equips I (10 hores)
 • Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament del Futbol I (15 hores)
 • Preparació física I (15 hores)
 • Regles del joc I (20 hores)
 • Seguretat esportiva (10 hores)
 • Tàctica i sistemes de joc I (50 hores)
 • Tècnica individual i col·lectiva I (40 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana (5 hores)
 • Fonaments de l’esport adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (565 hores)

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II (40 hores)
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II (45 hores)
 • Entrenament esportiu II (40 hores)
 • Organització i legislació de l’esport II (5 hores)
 • Teoria i sociologia de l’esport (20 hores)

Bloc específic (185 hores)

 • Desenvolupament professional II (15 hores)
 • Direcció d’equips II (25 hores)
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del Futbol II (20 hores)
 • Preparació física II (25 hores)
 • Regles del joc II (15 hores)
 • Tàctica i sistemes de joc II (50 hores)
 • Tècnica individual i col·lectiva II (35 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera (10 hores)
 • Equipaments esportius (10 hores)
 • Informàtica bàsica aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Accés
Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 2. Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Tràmits
Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la puntuació obtinguda en sumar el següent:

 • la qualificació mitjana del requisit d’accés al·legat,
 • dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a Catalunya i
 • un punt si s’ha fet la prova específica d’accés en alguna convocatòria anterior.

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.
Pel que fa a l’import de la matrícula, vegeu els documents que detallen els preus públics.
Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Continuïtat
Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
  • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora de futbol.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si tenen el títol de batxiller o batxillera (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la
  prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillera;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb:
  • l’entrenament de futbolistes i equips,
  • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
  • a direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol i
  • l’arbitratge.

Normativa
Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els currículums i es regulen les proves d’accés específiques dels títols de tècnic/tècnica d’esport en les especialitats de futbol i futbol sala (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006).

Tens més dubtes
Si vols més informació, consulta l’apartat de preguntes freqüents, la  la web del Departament d’Educació o envia’ns un missatge mitjançant el formulari de contacte.

Llistes d’admesos/es

En aquesta llista podeu consultar les llistes d’admesos/es i les llistes d’espera, així com la documentació que necessitareu per a fer la matrícula de l’1 al 7 de setembre. Estigueu atents/es a la web per assabentar-vos de les convocatòries de les diferents reunions informatives prèvies a l’inici de curs que farem a primers de setembre. Felicitats a totes les persones admeses i molta sort a les de la llista d’espera amb les places vacants que publicarem un cop finalitzada la matrícula.

Curs Llista d’admesos/es Llista d’espera Documentació de matrícula
Tècnic/a de Futbol
de Nivell 1
Llistat admesos – Futbol
Pendent de Prova d’accés
Llista espera – Futbol Informació – Futbol
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
GM Conducció d’act.
físiques al medi natural
Llistat admesos – CAFMN Llista espera – CAFMN Informació – CAFMN
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Ensenyament
i animació socioesportiva
Llistat admesos – EAS Llista espera – EAS Informació – EAS
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Condicionament
físic
Llistat admesos – CF Llista espera – CF Informació – CF
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)

Llistes provisionals – Futbol

Ja podeu consultar la llista de sol.licituds amb la puntuació provisional.

El termini per presentar reclamacions és de l’1 al 7 de juliol i les llistes de sol.licituds amb la puntuació definitiva ordenada es publicarà el 13 de juliol.

La matrícula del 1r termini serà de l’1 al 7 de setembre.

Recordeu que cal haver superat les proves d’accés per poder fer la matrícula.

Abans del 4 de setembre farem públic el calendari del 2n termini.