Preinscripció i matrícula

Preinscripció 

IMPORTANT!! Us recordem que el procés de preinscripció es fa via telemàtica. La preinscripció telemàtica es podrà realitzar mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.

Codi de centre: 08077137

Preinscripció telemàtica:

 • Com es fa la preinscripció telemàtica?

Cal formalitzar-la per Internet, en la mesura que sigui possible, des de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona o del Departament d’Educació.

www.gencat.cat/preinscripcio

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris

Què és l’idCAT Mòbil i perquè seveix?

Com puc obtenir l’idCAT Mòbil?

Què és l’ identificador de l’alumne i com el puc consultar? Nota: també el podeu demanar al vostre centre de procedència on heu cursat l’ESO, el Batxillerat o un altre Cicle Formatiu.

 • Quina documentació s’ha de presentar per la preinscripció?

Sol·licitud electrònica

 • Formulari electrònic sense necessitat de presentar cap documentació.

Sol·licitud amb suport informàtic

 • Formulari amb suport informàtic.
 • Còpia del DNI de l’alumne.

Si l’alumne és menor d’edat:

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consti el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del seu país d’origen.

Una vegada acabat el tràmit, cal enviar el resguard de la sol·licitud amb IdCat i IDALU de l’alumne, juntament amb la documentació corresponent, (escanejada o fotografiada  ben enquadrades i fàcilment imprimibles pel centre) al correu oficial del centre a8077137@xtec.cat

Si l’institut detecta alguna errada o document que no es veu correctament us enviarem un correu electrònic des del centre.

Seleccioneu el vostre cicle formatiu per tenir tota la informació:

Matrícula 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula de l’1 al 7 de setembre de 2020  (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

 • Quina documentació s’ha de presentar per la matrícula ?
 • Documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés.
 • Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).
 • Confirmació de matrícula i enviament de la documentació corresponent (escanejada o fotografiada ben enquadrades i fàcilment imprimibles pel centre) al correu oficial del centre: a8077137@xtec.cat
 • El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.
 • TSI ( targeta sanitària individual) de l’alumne.
 • Certificat mèdic oficial. S’ha d’especificar la següent frase: L’ alumne està capacitat per fer activitat física que impliqui esforços d’alta intensitat.
 • Resguard de pagament de : quota pública i quota de material i sortides.
 • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent.
 • Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.