Organització

L’Institut s’organitza en cinc departaments didàctics seguint l’estructura de la seva oferta formativa.ampa

  • Dept. de l’Itinerari Formatiu Especialitzat (IFE)
  • Dept. dels Ensenyaments esportiius (TE)
  • Dept. del GM de Conducció (CAFMN)
  • Dept del GS de Condicionament (CF)
  • Dept. del GS d’Ensenyament (EAS)

Aquesta divisió fa possible:

  • Les Coordinacions de Cicle, que vehiculen la línia pedagògica definida en el Projecte Educatiu.
  • La creació d’espais i moments de trobada dels equips docents, fent possible la conjunció de la seva expertesa en els Mòduls de Projecte o Síntesi..
  • L’especialització del professorat, reforçada amb formacions de Centre.
  • El desenvolupament de metodologies competencials basades en aprenentatge i servei, buscant col·laboracions amb centres i entitats de l’entorn proper amb qui organitzar i realitzar activitats, creant les condicions més similars possibles a les que es donen en l’entorn laboral.