Grau superior en

T’agrada ajudar la gent? Voldries contribuir a millorar la salut de les persones mitjançant l’activitat física? Si t’apassiona crear coreografies per entrenar-te al ritme de la música. Si animar un grup o pujar dalt d’un escenari i dirigir una masterclass és el que t’agrada. Si vols ser entrenador o entrenadora personal i ajudar els demés a millorar la seva qualitat de vida, aquest és el teu Cicle formatiu.

Amb el grau superior de Condicionament físic aprendràs a dissenyar i dirigir sessions de millora de la condició física i a ajustar l’exercici a les possibilitats de cadascú gràcies a la formació que obtindràs sobre entrenament, nutrició i salut.

Descripció
Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

1r Curs

 • Mòdul 1: Valoració de la condició física i intervenció en accidents (132 hores; 12 crèdits ECTS)
 • Mòdul 2: Habilitats socials (132 hores; 6 crèdits ECTS)
 • Mòdul 3: Fitness en sala d’entrenament polivalent (198 hores; 10 crèdits ECTS)
 • Mòdul 4: Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical (165 hores; 12 crèdits ECTS)
 • Mòdul 6: Condicionament físic a l’aigua (132 hores; 11 crèdits ECTS)
 • Mòdul 9: Formació i orientació laboral (66 hores; 5 crèdits ECTS)

2n Curs

Promoció 2019-21 – Alumnat provinent de l’Escola del Treball

 • Mòdul 2 (UF 2): Habilitats socials (66 hores; 3 crèdits ECTS)
 • Mòdul 3 (UF 4 i 5): Fitness en sala d’entrenament polivalent (99 hores; 6 crèdits ECTS)
 • Mòdul 5: Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical (132 hores; 7 crèdits ECTS)
 • Mòdul 6: Condicionament físic a l’aigua (165 hores; 11 crèdits ECTS)
 • Mòdul 8: Control postural, benestar i manteniment funcional (165 hores; 12 crèdits ECTS)
 • Mòdul 9: Formació i orientació laboral (99 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 12: Projecte de condicionament físic (66 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball (350 hores; 22 crèdits ECTS)

Promoció 2019-21 – Alumnat provinent de La Mercè

 • Mòdul 5: Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical (132 hores; 7 crèdits ECTS)
 • Mòdul 6: Condicionament físic a l’aigua (165 hores; 11 crèdits ECTS)
 • Mòdul 7: Tècniques d’hidrocinèsia (132 hores; 8 crèdits ECTS)
 • Mòdul 8: Control postural, benestar i manteniment funcional (165 hores; 12 crèdits ECTS)
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 11: Anglès tècnic (99 hores; 0 crèdits ECTS)
 • Mòdul 12: Projecte de condicionament físic (66 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball (350 hores; 22 crèdits ECTS)

Promoció 2020-22 

 • Mòdul 5: Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical (99 hores; 7 crèdits ECTS)
 • Mòdul 7: Tècniques d’hidrocinèsia (99 hores; 8 crèdits ECTS)
 • Mòdul 8: Control postural, benestar i manteniment funcional (132 hores; 12 crèdits ECTS)
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 11: Anglès tècnic (99 hores; 0 crèdits ECTS)
 • Mòdul 12: Projecte de condicionament físic (297 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball (383 hores; 22 crèdits ECTS)

Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Preu
Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • per curs sencer: 360 euros
 • per unitat formativa solta: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT) solt: 25 euros

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

El cost de les sortides, activitats i formacions complementàries previstes per al Curs 2020-21 és de 400 €.

Continuïtat
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques,
 • entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius,
 • entrenador o entrenadora personal,
 • instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal,
 • promotor o promotora d’activitats de condicionament físic,
 • animador o animadora d’activitats de condicionament físic,
 • coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia,
 • monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins,
 • instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

Normativa
Reial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en Condicionament Físic i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 162, de 8.7.2017).


Tens més dubtes?

Si vols més informació, consulta l’apartat de preguntes freqüents, la web del Departament d’Educació o envia’ns un missatge mitjançant el formulari de contacte.

Llistes d’admesos/es

En aquesta llista podeu consultar les llistes d’admesos/es i les llistes d’espera, així com la documentació que necessitareu per a fer la matrícula de l’1 al 7 de setembre. Estigueu atents/es a la web per assabentar-vos de les convocatòries de les diferents reunions informatives prèvies a l’inici de curs que farem a primers de setembre. Felicitats a totes les persones admeses i molta sort a les de la llista d’espera amb les places vacants que publicarem un cop finalitzada la matrícula.

Curs Llista d’admesos/es Llista d’espera Documentació de matrícula
Tècnic/a de Futbol
de Nivell 1
Llistat admesos – Futbol
Pendent de Prova d’accés
Llista espera – Futbol Informació – Futbol
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
GM Conducció d’act.
físiques al medi natural
Llistat admesos – CAFMN Llista espera – CAFMN Informació – CAFMN
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Ensenyament
i animació socioesportiva
Llistat admesos – EAS Llista espera – EAS Informació – EAS
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Condicionament
físic
Llistat admesos – CF Llista espera – CF Informació – CF
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)

CFGS – Barem definitiu

Aquí teniu la llista de preinscripcions per als CFGS de Condicionament físic i d’Ensenyament i animació socioesportiva amb la nota definitiva.

El 23 de juliol es publicarà la llista ordenada definitiva i el 30 de juliol la llista d’admesos i la llista d’espera.

La matrícula es farà de l’1 al 7 de setembre.

CFGS – Sol·licituds amb puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud. Si la puntuació no és correcta o hi ha alguna errada en les dades, podeu presentar una reclamació fins el 16 de juliol, enviant un correu electrònic al centre indicant el número de preinscripció i adjuntant la documentació acreditativa de la nota que correspongui fotografiada o escanejada per les dues cares.

La llista ordenada definitiva es publicarà el 23 de juliol i la llista d’admesos i d’espera el 30 de juliol.

La matrícula es farà de l’1 al 7 de setembre.

Matrícula de continuïtat del 22/06 al 03/07

La matrícula per a l’alumnat dels instituts Escola del treball i Mare de Déu de la Mercè és del 22 de juny al 03 de juliol.

 • Empleneu el formulari corresponent i envieu-lo a matricula@ieb.cat
 • Cal que adjunteu també una fotografia tipus carnet (s’ha de veure tot el cap, mirant de front, amb el nas al centre de la imatge i sense complements com ulleres de sol, gorres o altres)
 • Comprovarem les dades i us enviarem les instruccions de pagament.

Formularis de sol·licitud de matrícula de continuïtat:

Portes obertes virtuals

Ens hagués agradat poder-vos atendre i explicar-vos el projecte en persona, però degut a les mesures de contenció establertes, us proposem una visita virtual per la nostra web.

A l’apartat estudis trobareu tota la informació sobre cadascun dels Cicles que impartim i, per si us queden dubtes, atendrem les vostres preguntes per Zoom i per Instagram live segons aquest calendari. Cliqueu sobre el calendari per obtenir el link de la sessió:

Cicle de grau mitjà: Conducció d’activitats físicoesportives al medi natural, dimarts 26.05 a les 17.00h

Cicle de grau superior: Ensenyament i animació socioesportiva,
dimecres 27.05 a les 17.00h

Cicle de grau superior: Condicionament físic
dimecres 27.05 a les 18.00h

Us anunciarem les dates per als Ensenyaments esportius de Futbol i l’IFE d’Auxiliar en manteniment en instal·lacions esportives quan es publiquin les dates oficials de preinscripció i matrícula per a aquests ensenyaments.