L’Institut de l’Esport de Barcelona ha d’iniciar la seva activitat el proper Curs 2020-2021 com a centre especialitzat en els ensenyaments postobligatoris de la Família d’Activitats físiques.

La creació d’un centre referent de l’activitat física i l’esport vol potenciar l’oferta de l’Ensenyament públic en aquest àmbit i donar resposta, d’una banda, a un sector emergent d’ocupació, que ha crescut un 60% en els darrers 10 anys, segons l’Instituto Nacional de Estadística i, d’altra banda, a una important demanda formativa que, en part, prové de l’alumnat més vulnerable pel que fa a l’abandonament prematur.

Aquesta aposta per un centre públic i referent de qualitat a la ciutat, obre la oportunitat d’orientar de bon començament les formacions a l’assoliment d’una manera d’entendre la tasca professional dels tècnics i les tècniques que vagi més enllà del seu paper de transmissors de tècniques esportives i els defineixi com a educadors mitjançant l’activitat física i l’esport.

Els països del nord d’Europa, on els programes d’avaluació dels estudiants acostumen a donar els millors resultats, fa temps que estan potenciant el paper de l’educació no formal, entesa com aquella que succeeix fora de l’àmbit escolar. Comparant el nombre d’hores lectives anuals del nostre alumnat amb el de la majoria d’aquests països, es fa palesa l’evidència que la diferència de resultats cal buscar-la fora del sistema educatiu. Si, a més, es valora el nombre d’hores que el professorat d’Educació física incideix sobre l’educació de l’alumnat i el que ho fa un monitor o monitora en l’àmbit esportiu o del lleure, és clar que cal reconèixer a aquests últims el seu paper en l’educació de la població en edat escolar d’una manera molt més evident del que s’ha fet fins ara.

La visió de l’Institut de l’Esport de Barcelona que es planteja en aquest Projecte educatiu, és la d’un Institut capaç de transformar l’alumnat que arriba al Centre en educadors de l’àmbit no formal i, com a conseqüència, transformar el valor de l’activitat física i esportiva fora de l’àmbit escolar, portant-la a que se li reconegui el seu potencial educatiu i transformador de la societat.

Per a l’assoliment d’aquests propòsits el Centre s’organitza en base a aquestes quatre directrius:

  • Espais i moments de trobada amb equips docents independents per a cadascuna de les formacions i un Projecte Curricular que preveu un nombre màxim de 25 hores setmanals, per evitar que l’horari o el torn de la jornada del professorat en limitin la possibilitat de participació.
  • Estructura organitzativa del Centre amb coordinacions de Cicle que entomen la tasca de fer arribar al professorat la línia pedagògica definida en el Projecte Educatiu, creant un equip de treball sota la coordinació pedagògica de l’equip directiu.
  • Especialització del professorat, limitant el nombre de Mòduls diferents a impartir, fomentant les formacions de Centre i aglomerant la seva expertesa en els Mòduls de Projecte o Síntesi, que els nous Decrets curriculars es preveu que incrementin de manera considerable.
  • Metodologies competencials orientades a l’Aprenentatge i servei, buscant col·laboracions amb centres i entitats de l’entorn proper amb qui organitzar i realitzar activitats, creant les condicions més similars possibles a les que es donen en l’entorn laboral.

Francesc Ferrer i Guàrdia

El nostre Institut està ubicat a l’Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia.

Sabeu qui era Francesc Ferrer i Guàrdia? Sabíeu que les seves propostes pedagògiques de fa 120 anys són les que avui dia estan tornant a canviar la manera d’ensenyar?

Us recomanem que feu un cop d’ull a la web de la seva fundació, molt especialment al vídeo Practica la utopia i a l’exposició que en va fer al Centre de cultura i memòria del Born.