Presentació

L’institut de l’Esport de Barcelona és un centre públic de Formació professional que ofereix les formacions de la família professional d’Activitats físiques.

L’institut comença la seva activitat amb una oferta que anirà augmentant al llarg dels següents cursos fins a abastar la majoria de les formacions de postobligatòria d’Activitats físiques i esportives i que, per al el Curs 2020-21, és la següent:

 • Itinerari Formatiu Específic: Auxiliar de manteniment d’Instal·lacions esportives:
  Formació de 3.360 hores distribuïda en 4 cursos acadèmics.
 • Tècnic/a esportiu en Futbol: Nivell 1 (455 hores) i Nivell 2 (565 hores).
 • Cicle formatiu de grau mitjà en Conducció d’activitats físicoesportives al medi natural
  Formació de 1.400 hores impartida en un curs acadèmic.
 • Cicle formatiu de grau superior en Ensenyament i animació socioesportiva.
  Formació de 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics.
 • Cicle formatiu de grau superior en Condicionament físic.
  Formació de 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics.

The ‘Institut de l’Esport de Barcelona’ (Sport Institute of Barcelona) is a public school for Vocational Education and Training (VET), specialized in formations related to sports.

Starting in September 2020, as a new Professional School in Barcelona for all students having finished the obligatory schooling years, it will add a more focused and specific education for all professions related to physical activity.

Expecting to grow in formations and groups over the next years, our school will offer for the scholar-year 2020-21 most existing VET Studies of the Spanish School System:

 • Itinerari Formatiu Específic Auxiliar de manteniment d’Instal·lacions esportives (Specific training formation as Sports Facilities Maintenance Assistant) is a four years long – Level 1 formation intended for students with a mild or moderate intellectual disability
 • Tècnic/a esportiu en Futbol (Football sports technician) is a in two courses (455 & 565 hours) Level 2 formation specialized in one sport. Further sports will be implemented in the future.
 • Cicle formatiu de grau mitjà en Conducció d’activitats físicoesportives al medi natural (Middle degree VET in Guiding physical and sports activities in the natural environment) is a Level 2 formation of 1.400 hours given in one school-year.
 • Cicle formatiu de grau superior en Ensenyament i animació socioesportiva (High degree VET in Socio-sports teaching and animation) is a 2 years long – Level 3 formation of 2.000 hours.
 • Cicle formatiu de grau superior en Condicionament físic (High degree VET in Physical fitness) is a 2 years long – Level 3 formation of 2.000 hours.