El grup de millora del centre comença a caminar

El dimecres 13 de març va tenir lloc la primera reunió del grup de millora de l’institut. Aquest grup de docents pretén buscar un espai per a reflexionar sobre com ensenyem i quines pràctiques podem introduir per tal de millorar l’assoliment de les competències dels nostres alumnes.

La reunió va començar amb una exposició per part del professor Germán Gil dels punts de partida d’aquest grup de treball.

Després es va obrir el torn de reflexions i de debat. Hi va haver moments també per a certes preguntes incòmodes que s’han d’analitzar per avançar en la millora de la qualitat educativa.

La recepció d’aquesta iniciativa per part dels professors va ser molt positiva. Es respirava un ambient de col·laboració i d’enriquiment mutu per intentar donar respostes a desafiaments que de vegades en el dia a dia no es perceben i/o no es poden tractar.

Aquest ha estat un primer pas que tindrà continuïtat. De ben segur que a  mig termini els debats es concretaran en accions que, en definitiva, intentaran aconseguir que els nostres alumnes surtin més ben  preparats i més competents de les nostres aules.

Mosquis. Redacció