EXPOTÈCNIC, la vida formativa després de l’ESO

El passat dimarts 18 de febrer, els alumnes de 4t d’ESO i del PFI vam anar d’excursió al Complex Educatiu de Tarragona (antiga Laboral) per conèixer millor quines opcions de formació hi ha després de la fi de l’etapa de Secundària.

La sortida, que forma part del pla d’orientació dels alumnes que acaben l’ESO, va començar amb una xerrada informativa sobre els diferents itineraris formatius postobligatoris. Aprofundir en les possibilitats que ofereixen els cicles formatius, les vies d’accés a la formació universitària o els barems per accedir a segons quins estudis van centralitzar la sessió.

Seguidament, el grup es va dividir en dos per a visitar complementàriament els instituts Cal·lípolis i Pere Martell, on es concentra bona part de l’oferta formativa de cicles formatius de grau mitjà i superior. L’alumnat i el professorat acompanyant van poder observar in situ les instal·lacions i el caràcter professionalitzador d’aquests itineraris.

Josep Roig. Tutor de 4t d’ESO A