Organització i serveis

Horari d’atenció al public:

De dilluns a divendres, de 8:30 h a 15:00 h

Telèfon de contacte:

93 319 57 33

Responsables del servei de biblioteca:

Marcela Lamas / Maria Díez

Serveis que presta la biblioteca:

  • -Préstec d’exemplars del catàleg i fons documental (cal consultar condicions i excepcions)
  • -Aula d’informàtica (40 equips Google Chrome)
  • -Aula d’estudi
  • -Activitats de reforç pedagògic

NORMES I RECOMANACIONS D’ÚS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA:

La biblioteca és un equipament fonamental en el desplegament del projecte cívic i educatiu de l’IES Verdaguer. I com a tal, requereix que tots plegats (docents, alumnes, la comunitat educativa en general) respectem i compartim un seguit de pautes i recomanacions a l’hora de fer-ne ús, amb l’objectiu de preservar-ne el seu funcionament i garantir la qualitat dels serveis que ofereix. Us encoratgem a que prengueu bona nota d’aquestes pautes i ens ajudeu a fer entre tots d’aquesta biblioteca l’espai de trobada i formació que el centre i tots plegats ens mereix…

a) Pel que fa a l’ús de l’espai i la seva infrastructura

-Recordeu que la Biblioteca és un espai on hem de poder gaudir però també treballar i concentrar-nos. Per tant, us preguem a totes i tots que respecteu el silenci i els principis bàsics de conducta que es deriven d’un equipament d’aquestes característiques.

-El material de la biblioteca, des dels seus llibres fins a les peces més petites de mobiliari, formen un sol conjunt que cal respectar i mantenir en bon estat, per així garantir un ús més satisfactori i comfortable dels mateixos. De cara a acomplir amb aquest objectiu de preservació, us recordem que no és permés entrar i/o consumir menjar ni begudes a la biblioteca, així com tampoc desplegar qualsevol altre activitat que pugui suposar un greuge material per a les instal·lacions i continguts de la mateixa.

-Cal que tingueu sempre presents els horaris d’atenció al públic de la biblioteca i que proporcioneu a les persones responsables de la mateixa el tracte respectuós que es mereixen. Elles són les encarregades de gestionar, administrar i donar sortida a tots els dubtes i qüestions que els usuaris de la biblioteca puguin tenir i, per tant, assumeixen una feina de gran responsabilitat.

b) Pel que fa als serveis que ofereix la biblioteca (préstec, equips informàtics, espai d’estudi i reforç)

Per a que el conjunt de serveis que ofereix la biblioteca es despleguin amb normalitat i eficiència i permetin així que aquest equipament del centre acompleixi amb els seus objectius singulars i específics, ens cal respectar entre tots les normes respecte el seu ús. Aquestes normes són indispensables per garantir al bon funcionament d’aquests serveis i estan destinades a que totes i tots els usuaris de la biblioteca tinguem l’oportunitat de gaudir-ne en les millors condicions.

-Servei de préstec: en principi tot el material pertanyent al fons bibliogràfic i documental de la biblioteca es troba a disposició dels usuaris (docents, alumnes) que requereixin fer-ne ús. Ara bé, donada la singularitat històrica i patrimonial d’una part del catàl·leg de la biblioteca, amb exemplars de notable antiguitat (que en alguns casos supera els cent anys) i que exigeixen un tracte específic que en garanteixi l’adequada preservació, algunes referències d’aquest fons tenen una disponibilitat molt més restringida, limitada a situacions concretes en què l’equip docent n’hagi de fer ús per a documentar o complementar els continguts dels temaris respectius a les seves assignatures. En la resta de casos, els exemplars del catàl·leg estan sotmesos a uns criteris normatius comuns pel que fa al nombre de referències que cada usuari pot endur-se en préstec, així com del temps de què disposen abans d’haver-los de retornar i les possibles sancions derivades de l’incompliment d’aquests calendaris. Consulteu amb les responsables de la biblioteca per a conèixer els detalls d’aquests criteris.

-Equipaments informàtics: la biblioteca de l’IES Verdaguer disposa d’un considerable nombre d’equips informàtics, destinats fonamentalment a contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques imprescindibles associades a les TIC. Per a garantir l’ús correcte i raonat d’aquests equips, és necessari que aquest ús estigui justificat i plantejat prèviament pels docents encarregats de dissenyar i supervisar les activitats dels alumnes que impliquin l’accés i el treball amb els ordinadors. Aquest condicionant no pretén ser restrictiu sinó propositiu: creiem que per a treure el major profit d’aquestes tecnologies és indispensable establir unes línies de treball i uns paràmetres d’accés, que permetin no només treballar-hi en les millors condicions sinó també generar un entorn de responsabilitat per part dels usuaris. Vivim en un context en què aquestes tecnologies han esdevingut gairebé omnipresents en la quotidianeïtat dels ciutadans i creiem que una de les premisses formatives d’un centre educatiu és promoure una relació saludable i fructífera amb les mateixes. Els ordinadors de la biblioteca no són joguines ni estris destinats a l’entreteniment, sinó eines que han de contribuir a l’enriquiment pedagògic i personal dels usuaris i, com a tals, han d’estar subjectes a uns criteris d’ús avalats en cada cas pels professionals docents.

-Espai d’estudi, reforç i altres activitats pedagògiques: si doneu un cop d’ull a la secció que hem dedicat en aquest blog al projecte global de la biblioteca, comprovareu que una de les fites que ens plantegem amb més esma és la de fer de la biblioteca un espai obert, transversal, que ofereixi cada cop més possibilitats d’ús més enllà dels que tradicionalment s’associen a un equipamet d’aquestes característiques. La reforma que es va dur a terme de la biblioteca recentment anava precisament encaminada a dotar l’espai d’unes condicions ambientals molt més proclius a convertir-lo en aquest entorn comfortable, útil i engrescador per a desplegar-hi com més iniciatives pedagògiques i formatives, millor. I, com en el cas de l’ús dels equips informàtics, ens cal comptar amb la garantia i la supervisió dels professionals docents a l’hora d’obrir l’espai a tot aquest estol d’activitats. És doncs indispensable que totes aquelles iniciatives destinades al reforç educatiu, al repàs i estudi, etc, que requereixin de fer servir la biblioteca com a entorn de treball, estiguin convenientment justificades i prèviament exposades per a garantir-ne així un òptim desplegament. Cal també que en el decurs d’aquestes activitats, generalment lligades al treball en grups, es respectin els principis bàsics de convivència i respecte que hem apuntat al començament.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>