Aprenentatge i Servei (APS)

L’aprenentatge i Servei comunitari té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en la programació general anual del centre.

Són objectius de l’aprenentatge i Servei comunitari:

 1. Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 2. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 3. Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 4. Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 5. Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 6. Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Els principis que regeixen l’aprenentatge i Servei comunitari són:

 1. Educació en valors.
 2. Participació activa i democràtica.
 3. Resposta a les necessitats socials emergents.
 4. Treball en xarxa i coresponsabilització.
 5. Millora constant.

L’Aprenentatge Servei és la metodologia més adient per desenvolupar el Servei comunitari perquè és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís. La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit i funcionalitat a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

Enmarcat en la matèria de valors, els alumnes de l’institut Verdaguer col·laboren en diferents projectes d’àmbit social i fan actuacions de voluntariat.

Des de fa ja uns cursos, els dijous per la tarda col·laborem activamemt amb el Taller Sant Jordi dinamitzant activitats esportives per als joves que hi participen. Utilitzem les activitats esportives que són una gran eina integradora alhora que lúdica. A partir de l’esport els alumnes estableixen relacions de suport als nois i noies del taller, entenen i comparteixen les seves situacions.

L’aprenentatge i servei també el fan els joves del taller al nostre institut, ens ajuden en tasques administratives de manera que també entenen i coneixen el funcionament de l’administració d’un institut al mateix temps que veuen la utilitat de la seva feina.

Estem en converses per a que els alumnes de 4 ESO acompanyin a alumnes de les escoles de primària adscrites, en la lectura i temps de lleure.

També establim col·laboracions de amb ONG, a partir de la plataforma voluntaris.cat. El curs 2018-2019 els alumnes planificaran i elaboraran un video promocional dels productes de Yamuna, una ONG que treballa per a nens i nenes orfes i mares soles a Madagascar. El treball començarà amb un estudi de coneixiement del país, visita a l’ONG i posterior planificació i elaboració del video promocional.

D’altra banda estem treballant en la recerca de noves actuacions de col·laboració amb la Fundació Endesa, Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i el Consell de Col·egis de Farmacèutics de Catalunya en un treball de reciclatge de medicaments i els punts SIGRE.