PPT

Plec de prescripcions tècniques de la prestació del servei de neteja de l’Institut Verdaguer.

Accés al document