Correu electrònic

Centre

Bústia General hola@institutverdaguer.cat

Tutors/es

TUTORIES
2020-2021
1r ESO A Mireia Cabré
mcabre28@institutverdaguer.cat
1r ESO B Carme Lainez
mlainez3@institutverdaguer.cat
1r ESO C Susana González
sgonz33@institutverdaguer.cat
2n ESO A David Bessó
dbesso@institutverdaguer.cat
2n ESO B Cecília Gaspà
cgaspa2@institutverdaguer.cat
3r ESO A Lourdes Centeno
mcenteno@institutverdaguer.cat
3r ESO B Silvia Lozano
slozano@institutverdaguer.cat
4t ESO A
Helena Arnedo
marnedo@institutverdaguer.cat
4t ESO B
Marina Arrasate
marrasa2@institutverdaguer.cat
4t ESO C
Laura Canós
lcanos@institutverdaguer.cat
Aula d’acollida
Lydia Viqueira
lviqueir@institutverdaguer.cat
1r Batxillerat C-T
Mercè Morales
mmora254@institutverdaguer.cat
1r Batxillerat H-S Conchi Salmerón
csalmero@institutverdaguer.cat
2n Batxillerat Antoni Falcó
afalco@institutverdaguer.cat