Correu

Correus electrònics de contacte

Centre

 • Bustia General: iesverdaguer@xtec.cat

 

Tutors/es

 • 1r ESO A: tutoria1a@institutverdaguer.cat
 • 1r ESO B: tutoria1b@institutverdaguer.cat
 • 1r ESO C: tutoria1c@institutverdaguer.cat

 

 • 2n ESO A: tutoria2a@institutverdaguer.cat
 • 2n ESO B: tutoria2b@institutverdaguer.cat

 

 • 3r ESO A: tutoria3a@institutverdaguer.cat
 • 3r ESO B: tutoria3b@institutverdaguer.cat

 

 • 4t ESO A: tutoria4a@institutverdaguer.cat
 • 4t ESO B: tutoria4b@institutverdaguer.cat

 

 • 1r Batxillerat: tutoria1batx@institutverdaguer.cat
 • 2n Batxillerat: tutoria2batx@institutverdaguer.cat