Estudis

A l’institut Verdaguer es pot estudiar:

L’educació secundària obligatòria (ESO) que consta de 4 cursos lectius agrupats en dos cicles. Al final d’aquest període els alumnes obtenen el Graduat de Secundària Obligatòria que els dóna accés al Batxillerat, a cicles formatius de grau mitjà o al món del treball.

Batxillerat científic-tecnològic i social-humanístic. Aquesta etapa consta de dos cursos i el seu títol dóna accés als cicles formatius de grau superior i a la universitat. En aquest darrer cas cal que facin les proves d’accés a la universitat (PAU).