PCAP

  • Plec de Prescripcions Administratives Particulars de l’Institut Verdaguer.
  • Suspensió temporal del termini de presentació d’ofertes d’un contracte de serveis de neteja.

Accés als documents