Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El nostre objectiu principal és contribuir en el procés de formació dels nois i noies. Ajudar-los a créixer com a persones i donar-los les eines necessàries per a que cadascú pugui escollir el seu futur.

Volem formar joves en valors, competències i esperit crític, potenciant l’autonomia individual. Que arribin a ser persones autònomes, capaces d’aprendre i engrescades en el procés de millora personal constant.

Volem formar joves, ciutadans actius i preocupats pel món en què vivim que tinguin les competències necessàries per adaptar-se als canvis professionals, culturals i de vida que se’ls presentin.

INSTITUT VERDAGUER PEC WEB