El projecte de la biblioteca i el seu blog

La biblioteca del IES Verdaguer vol ser un punt de trobada i un espai generador d’activitats, no només vinculades amb el món del llibre i la lectura, sinó amb el projecte educatiu del centre en general. És per això que, a més de tenir accés al catàleg i al fons de referències, la biblioteca va endegar de fa ja un temps un pla d’adequació de l’espai i dels seus recursos per a diversificar el ventall d’activitats i propostes que s’hi duen a terme. S’ha apostat per la implementació de les TIC, per obrir l’equipament a l’estudi i a les iniciatives de reforç educatiu, a més d’iniciar un laboriós procés d’inventariatge i ordenació racional del seu catàleg, que donada la datació i característiques d’alguns dels exemplars que conté (alguns d’ells amb més d’un segle d’antiguitat) inclou també un esforç de preservació. Totes aquestes mesures i iniciatives estan dirigides a reforçar i fer accessible el valor patrimonial de la biblioteca, així com també obrir-la a participació activa de tots els agents de la comunitat educativa.

Aquest bloc suposa un enèssim element afegit a aquest projecte, per mitjà del qual volem facilitar l’accés i consulta de tot allò que s’esdevingui a la nostra biblioteca, així com la interacció entre alumnes, docents i families per mitjà d’iniciatives de divulgació, informatives…

Volem cobrir, amb el temps, esforços i recursos que tenim i tinguem al nostre abast, un ventall d’objectius que considerem fonamentals, tant pel que fa a la vivacitat de la pròpia biblioteca com a espai de referència del centre pel que fa a aquest blog en tant que principal plataforma per a difondre aquesta vivacitat i dotar-la de continguts de valor afegit. Aquests objectius poden sintetitzar-se en el següent decàl·leg fonamental:

 • Donar a conèixer, de manera rigurosa però també divulgativa, els recursos de què disposa la biblioteca: el seu catàl·leg bibliogràfic (amb una pormenoritzada actualització del mateix en base a noves adquisicions), el seu fons multimèdia, les activitats educatives i formatives que s’hi duen a terme…
 • Posar en relació de forma clara i visible aquests recursos amb els plans de foment de la lectura establerts pel centre.
 • Esdevenir una plataforma oberta que potenciï la interacció constant entre l’espai de la biblioteca i els seus recursos, d’una banda, i tots els agents integrants de la comunitat educativa (alumnes, docents, familia), per l’altra.
 • Proporcionar, com a entorn formatiu inherent a les potencialitats de la web 2.0, eines i materials didàctics que contribueixin a la dinamització i estímul de les pràctiques de lectura i esdevinguin, per tant, peces de creixent rellevància en el marc general dels plans de lectura del centre.
 • Fomentar l’hàbit lector entre els alumnes per mitjà de recursos didàctics de caràcter motivador, així com sel·leccionant i oferint lectures i referències que els generin interès.
 • Contribuir, com a eina de caràcter transversal, a l’assoliment i consolidació de les competències bàsiques
 • Potenciar l’ús i aprofitament de les TIC
 • Esdevenir un espai de difusió i divulgació per a que l’alumnat conegui i reconegui el valor de la biblioteca com a equipament, tant a nivell de catàl·leg de continguts com d’espai obert a les activitats pedagògiques.
 • Generar entorns prolífics per a la investigació docent en el camp de recerca de recursos pedagògics, referències bibliogràfiques…
 • Ser un lloc de trobada i d’intercanvi d’informació entre el conjunt de la comunitat docent del centre.
 • Facilitar, amb els seus recursos, el desplegament i la correcta consecució del model curricular plantejat.
 • Donar a conèixer a les famílies l’espai de la biblioteca com a espai divulgatiu, formatiu i didàctic capdal en el procés educatiu dels seus fills.
 • Generar sinèrgies de col·laboració, diàleg i cooperació amb les famílies, obrint seccions del bloc a la participació i contribució de les mateixes (opinions, suggerències, aportacions…)

1 comentari

 1. M. Goula

  Voleu encara rebre llibres ? Nosaltres estem desfent una biblioteca de particular amb titol que podrien ser del vostre interès.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>