Escola + sostenible

L’Institut Verdaguer ha incorporat en el seu ideari la conscienciació social i mediambiental; i ho ha fet impulsant iniciatives de forma pràctica que han gaudit del suport actiu de la comunitat educativa del centre.

El curs 2018-2019 el Centre es va incorporar al programa “Escoles  + Sostenibles” per ser encara més protagonista en la transformació de la societat, amb tal fi, ha dissenyat el present projecte amb un conjunt d’accions que, des del mateix centre  educatiu, ajudaran a fer una ciutat més sostenible. 

El projecte 2020-2021 presentat al programa “Escoles + Sostenibles” porta com a títol  “Respirem junts! L’aportació en sostenibilitat de la nostra escola per millorar el  medi ambient”. Durant la pandèmia que ens ha afectat des de març de 2020 els nostre  professorat va fer l’esforç d’adaptar-se, ràpida i eficientment, a un ensenyaments 100%  virtual i el Centre va aportar els mètodes i equipament necessaris per aconseguir-ho.  Així, vàrem crear projectes que tractàvem sobre el coronavirus, que tant ens estava  afectant i que era un complert desconegut, i sobre la seva possible connexió amb la  inestabilitat que la humanitat ha provocat els darrers segles en els ecosistemes i el medi  ambient. L’alumnat ha respost entusiàsticament als nous coneixements aportats doncs té  voracitat de comprensió del que ens està passant. Creiem que cal aprofundir en satisfer  aquestes enormes inquietuds del nostre alumnat, que també són les nostres, i aprofitar les per valorar i donar transcendència a totes i cada una de les actuacions de  sostenibilitat, per petites que siguin, que fem en els àmbits escolar, familiar i personal.  

Així el present projecte té dos grans i amplis objectius principals:  

  1. Recerca i estudi de les connexions entre la natura i el coronavirus, sensibilitzant i implicant a tota la comunitat educativa en aquest missatge i en les actuacions que cal fer per tenir cura del medi ambient.
  2. Reduir el consum d’energia i d’aigua, i de la producció de residus (reciclatge) a l’escola, a les llars i al medi urbà on vivim: actuacions a fer, execució de les mateixes, el seu anàlisi i valoració de l’impacte real en la sostenibilitat.

Aquest curs 2021-22 hem creat una Comissió de Sostenibilitat amb les següents tasques:

1-     Respectem l’entorn: Explorar la possibilitat d’aconseguir un hort al Parc.

2-     Promovem la sostenibilitat a l’Institut: Comissió per a fer conèixer l’alumnat la pertinença a E+S i crear un Decàleg de propostes: Som sostenibles.

3-     Microxarxa Alimenta’t amb seny: Portar a terme activitats per promoure els hàbits saludables entre les assignatures de biologia i educació física. 

4-     Fabricació digital: Iniciar un projecte juntament amb la Fàbrica del Sol per millorar la ventilació a les aules. 

5-     Consumisme excessiu: Treballar el consum excessiu de materials a partir de diverses assignatures (plàstica, català…). Aportant un nou valor als materials i amb component artístic (cel de plàstic amb desitjos, llaunes i art urbà). 

6-     Ecofeminisme ECOFEM: Comissió on hi ha alumnat implicat.

Per veure els articles publicats al blog del web de l’institut cliqueu aquí.