Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Verdaguer es basa en els següents principis:

Missió

Donar suport i assistència als pares, mares i famílies d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat de l’Institut Verdaguer, en tot allò que fa referència a l’educació de tot l’alumnat matriculat al centre; promoure la representació i la participació, facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn; col•laborar en les activitats educatives del centre, cooperar en la programació d’activitats complementàries, extraescolars, fisicoesportives, lúdiques i culturals; i promoure la formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

 

Valors

Defensa de l’Educació Pública inclusiva, integradora, innovadora i de qualitat. Col·laboració i cooperació amb els educadors, l’administració pública, les altres associacions de famílies d’alumnes i les entitats i associacions del barri i del districte. Foment de la participació democràtica, de la igualtat d’oportunitats i de la justícia social, a partir de la valoració de la diversitat cultural i l’atenció a grups de desigualtat educativa, facilitant condicions d’autorrealització entre tots els sectors socials. Transparència, voluntariat, generositat, compromís i treball en equip.

 

Igualtat de gènere

Defensa de la igualtat de gènere per promoure el respecte a la diferència, la igualtat real d’oportunitats i evitar qualsevol. Defensa d’un dret a l’educació equitatiu que superi els estereotips de gènere, les amenaces a la seguretat emocional de les dones i el currículum ocult, insensible a les qüestions de gènere, en l’educació familiar, les relacions interpersonals entre estudiants, i entre aquests i els i les docents. Formació de les famílies en els valors, les normes, els costums i les eines per evitar les relacions explícites o ocultes de subordinació de les dones als homes.

Articles al web relacionats amb l’AFA