Caps de departament

 

 CAPS DE DEPARTAMENT

 2020-2021

Ciències Naturals Conchi Salmerón
Ciències Socials Silvia Lozano
Educació física, música i visual Lourdes Centeno
Física i química Eduardo Mínguez
Llengua catalana i castellana Antoni Falcó
Llengües estrangeres Mercè Marin
Matemàtiques Natacha Peña
Tecnologia Constantino Sandino