Caps de departament

 

 CAPS DE DEPARTAMENT

 2018-2019

Ciències Naturals Mercè Morales
Ciències Socials Carme Sellés
Educació física, música i visual Lourdes Centeno
Física i química Eduardo Mínguez
Llengua catalana i castellana Antoni Falcó
Llengües estrangeres Lidia Segura
Matemàtiques Natacha Peña
Tecnologia Constantino Sandino