Rebuda alumnes nous

Cada curs arriba una cinquantena d’alumnes nous a l’institut, nois i noies amb il·lusió de començar una etapa nova, de canviar l’escola on han estat des de petits per passar a l’institut, l’escola dels grans i on es prepararan per a la universitat, els cicles formatius o el món laboral.

Arribar als 12 anys a un centre on hi ha alumnes que ja ronden la vintena comporta també incerteses, dubtes. Per això els rebem d’una manera especial.

El primer dia de curs, deixem que puguin gaudir de l’institut, que l’edifici sigui, almenys durant la primera part del matí per ells sols. Organitzem activitats per a que descobreixin a fons l’edifici, coneguin els espais que utilitzaran: localitzin les taquilles, la biblioteca, els laboratoris i tallers, les aules polivalents i especialitzades, els despatxos de professorat i equip directiu, etc de manera que es puguin familiaritzar amb amb les instal·lacions de les que gaudiran durant els propers anys.

A més, i formant part del treball globalitzat del centre durant el primer trimestre de 1 ESO els projectes que realitzaran giren al voltant de l’institut i del reconeixement personal. Treballant des de diferents àmbits descobreixen la història de l’institut, el que hi aprendran i descobriran i també aprofundeixen en el seu creixement personal i com a integrants d’un grup de companys amb qui compartiran els descobriments, aprenentatges, el treball de grup, etc.

A les tutories de 1 ESO donem molta importància al coneixement personal i la formació del grup. El fet de distribuir els alumnes en tres grups classe de 17 alumnes ens permet una atenció més individualitzada, una relació més propera amb tots els alumnes i una òptima integració al centre.