Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà (4t d’ESO)

La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà és un dels documents fonamentals de la Revolució Francesa. Aquesta declaració defineix un conjunt de drets individuals i col·lectius que són la base d’una democràcia. A la matèria d’Ètica i Valors, els alumnes de 4t d’ESO han elaborat una sèrie de cartells per treballar alguns dels articles emblemàtics d’aquest document. També hem destacat l’aportació posterior que Olympe de Gouges va fer per reivindicar el paper que la dona ha de tenir a la societat i que es recull en la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana. Un important referent en la lluita per aconseguir una igualtat real de tots els homes i dones.                    Veure llibre virtual amb els cartells

Descarregar els cartells