PLA D’ORGANITZACIÓ 2020-2021

 

PLA  D’ORGANITZACIÓ 2020-21

ENLLAÇOS D’INTERÉS

El Departament d’Ensenyament ha creat un espai web:
Salut/Escola
on tothom podrà trobar tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia, es podrà de manera molt directa, estar al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.

També s’ha creat un telegram per fer difusió a tothom interessat en informació sobre la represa escolar i la situació durant el curs.

https://t.me/SalutEscolaCAT