EL JUDICI A CÈSAR

Per concloure el treball que hem realitzat durant el primer tema, el món romà, hem fet a classe una activitat que ens relaciona els continguts propis de la romanització amb altres com els drets humans, la globalització política i territorial i el respecte a totes les cultures del present i del passat.

Hem concretat l’activitat entorn de la conquesta de les Gàl·lies i Hispania per Juli Cèsar i les seves conseqüències. Els alumnes, treballant en grups, tenien com a eina de treball unes fitxes en què s’explicaven diversos aspectes de les cultures ibèrica i gal·la, els resultats de les conquestes i la nova cultura de Roma. Calia analitzar la informació dels textos i les imatges i trobar arguments a favor o en contra de la romanització.

Finalment, hem emès un veredicte basant-nos en la següent pregunta: Juli Cèsar era culpable de genocidi, robatori i assassinat dels pobles conquerits, o bé era innocent perquè al cap i a la fi va portar una nova civilització amb un idioma (llatí), una cultura, un art i uns avenços que han format part de la nostra cultura fins a l’actualitat?  El debat ha estat ben productiu i enriquidor.

Veure àlbum de fotos