Qüestionari del treball de recerca

Una alumna del centre demana col·laboració en emplenar aquest qüestionari per al treball de recerca de batxillerat.

Ompliu el següent qüestionari

Gràcies a tots els que hi col·laboreu.