CAMPANYA: CAP XIQUET SENSE JOQUET

Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vostès per invitar‐los a participar en la XXII Edició de la campanya de joguines
“CAP XIQUET SENSE JOQUET” sota el lema “No es per les joguines, la teva solidaritat, els seus
drets”, que organitza Creu Roja Joventut i amb la qual col∙labora el nostre institut.
Podeu portar joguines educatives, no sexistes i no bel∙licistes, per a infants de 0 a 16 anys i que
siguin noves o que estiguin senceres i amb bon estat.
La recollida es farà a l’institut, els dies 16, 17 i 18 (dimarts, dimecres i dijous ) a les 8’15 del
matí, a l’entrada del centre.
Alumnat voluntari del programa de mediació escolar estarà situat i identificat als punts
d’entrada de l’ institut i s’encarregaran de recollir el material. Per tant, es pot portar en una
bossa fora de la motxilla i entregar‐la al punt de recollida a primera hora.
Agraïm la vostra solidaritat.
“Ara jugues tu”
Per a més informació, podeu consultar la pàgina:
www.lajoguinaeducativa.com