Notes provisionals proves d’accés grau mitjà

El 21 de maig podeu consultar les qualificacions provisionals a través de la pàgina web del Departament d’Educació utilitzant el número de document d’identificació personal i el codi de sol·licitud que consta en la inscripció.
Reclamacions:
Podeu sol·licitar una reclamació respecte les qualificacions obtingudes.
Degut al COVID-19 i… Llegeix més»