Tutories

Cada grup d’alumnes de cada nivell té un tutor o tutora. A més, en alguns casos hi ha alumnes que tenen un tutor-a individual.

És imprescindible demanar cita prèvia per correu electrònic.