Estudis postobligatoris sense el graduat d’ESO

itineraris-futur

Per a l’alumnat que pot acabar l’ESO sense obtenir el graduat hi ha diverses possibilitats:

  • Si l’alumne té 16 anys pot seguir els Programes de Formació i Inserció (PFI) i si els aprofita adequadament pot accedir  a una formació complementària per obtenir el graduat en ESO o accedir als cicles Formatius de Grau Mitjà.
  • Si l’alumne fa 17 anys abans que acabi el curs pot presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Si la supera pot cursar un cicle formatiu encara que no obtingui el graduat.
  • És imprescindible ser atès per les persones tècniques del Pla Jove de Nou barris que és el referent de l’Institut Josep Pla.

plajoveEl Pla Jove és un programa del Consorci d’Educació de Barcelona que ofereix suport als centres de secundària, als joves i les seves famílies en els moments de transició d’aquell alumnat que acaba l’Educació Secundària Obligatòria sense obtenir el graduat.
Un equip de tècnics del programa orienta sobre els itineraris formatius més adients per a la transició al món laboral o el retorn al sistema educatiu reglat d’aquests joves.
A Barcelona hi ha tècnics responsables del programa a cada districte que inicien amb cada jove interessat o interessada un procés d’informació, assessorament i acompanyament individualitzat mitjançant un acord respecte l’itinerari més adequat per a cada cas.
El servei de Pla Jove que correspon al nostre institut és el de Nou Barris que està situat a l’Espai Jove Les Basses ( C/ Teide, 20)

 

 

 

pfiEstan adreçats als joves que compleixin 16 anys d’edat i en l’any d’inici del programa, i que no tinguin el títol de graduat en secundària.
Són cursos formatius que  han de permetre a joves introduir-se de nou en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.
La durada dels programes de formació i inserció és d’un curs i amb una durada total de 1.000 hores.

Resum informatiu sobre els PFI (Darrera revisió: Gener 2020 PDF)

Oferta formativa pública PFI 2018-19

Trobareu la informació completa a la web del Consorci d’Educació de Barcelona i a la web del Departament d’Ensenyament.

 

acces_cfgmLa prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) s’adreça a les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, però no tenen el títol de graduat en educació secundària (o equivalent).
Per presentar-se a la prova cal haver complert els 17 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.
La convocatòria es publica en començar l’any i la prova té lloc durant el mes de maig, abans que comenci la preinscripció als centres de formació professional.

Informació de les proves d’accés a CFGM

 

 

 

 

 

A la web del Departament d’ Ensenyament trobareu tota la informació sobre les proves d’accés. La web Estudiar a Catalunya completa la informació anterior amb l’explicació sobre els cursos per preparar les proves d’accés.

camEl curs específic per accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà  (CAM) s’adreça a les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, però no tenen el títol de graduat en educació secundària (o equivalent). Per poder cursar aquests estudis cal complir 17 anys en l’any de matriculació.

Informació sobre els CAM

Trobareu tota la informació sobre els CAM a la web Estudiar a Catalunya.