Resultats Selectivitat i Baccalauréat 2021

El 100% (66) dels 66 alumnes de l’Institut Joan Brudieu que es van examinar de les proves d’accés a la universitat (PAU) en la seva totalitat (fase general + fase específica) els dies 8, 9, 10 i 11 de juny podran accedir el curs que ve a la universitat. El percentatge d’aprovats és superior al de l’any passat (95,24%). Si comparem aquestes dades amb les dades globals de Catalunya, ens adonem que el 96,77% (31.531) dels 32.583 alumnes presentats les van aprovar (94,48%, any 2020). A Lleida, aproven 1.768 alumnes (97,78%). Conclusió: l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu supera la mitjana catalana (3,23%).

La nota mitjana dels estudiants de l’Institut Joan Brudieu aprovats en aquestes PAU és de 7,353, mentre que a Catalunya ha estat de 6,848 i a la demarcació de Lleida de 6,834. En aquest cas, la mitjana de l’alumnat l’Institut Joan Brudieu ha estat superior a la mitjana catalana i a la mitjana lleidatana.

La nota mitjana dels expedients acadèmics de l’alumnat aprovat de l’Institut Joan Brudieu en aquestes PAU ha estat de 7,30, mentre que a Catalunya ha estat de 7,64 i a la demarcació de Lleida de 7,70. En aquest cas, la mitjana de l’alumnat l’Institut Joan Brudieu ha estat inferior a la mitjana catalana i a la mitjana lleidatana.

La nota mitjana definitiva d’accés a la universitat de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu ha estat de 7,319, mentre que a Catalunya ha estat de 7,325, i a la demarcació de Lleida, de 7,352. En aquest tercer cas, la mitjana de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu ha estat lleugerament inferior a la mitjana catalana i a la mitjana lleidatana.

Cal felicitar, a més, les tres alumnes de l’Institut que han obtingut una nota igual o superior a 9: Georgina Domenjó Fernández, Noemí Font Voorhoeve i Marta Guàrdia Díaz, totes amb 9,100, que han estat mereixedors de la Distinció de la Prova d’Accés a la Universitat, que el Govern de la Generalitat atorga a tots els estudiants de batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general, una nota superior o igual a nou punts. Enguany seran 1242 estudiants (794 noies i 448 nois) que rebran aquesta Distinció. Moltes felicitats!!!

També cal esmentar el 100% d’aprovats a la prova externa per obtenir el títol de baccalauréat (3 alumnes aprovats de 3 presentats) de la tercera promoció del Batxibac a l’Institut Joan Brudieu. Aprovant aquest examen, i juntament amb el Batxillerat aprovat, obtenen una doble titulació: Batxillerat i Baccalauréat (Batxibac). A més, aquesta nota els equival a la fase general de les PAU, i és per això, que aquests alumnes poden presentar-se, si escau, a la fase específica de les PAU i no comptabilitzen en aquestes estadístiques de PAU. S’hi ha presentat una alumna. Entre els tres alumnes del Batxibac, n’hi ha una alumne, noia, que ha obtingut com a nota final del títol de baccalauréat una nota superior a 9, en concret, 9,25.