Reclamacions de notes i Calendari de preinscripció, matrícula i confirmació de matrícula

Us passem informació respecte al Calendari de Preinscripció i Matriculació per a l’alumnat que entra en un nou estudi i el de Confirmacions de matrícula per a tot l’alumnat que segueix en el mateix estudi. Per a cada procés s’estan elaborant fulls informatius que apareixeran publicats en els propers dies. També us informem del Procediment de reclamacions de qualificacions finals.