Proves d’Accés a Cicles Formatius 2021

S’han convocat les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2021 (Resolució EDU/208/2021, d’1 de febrer, al DOGC núm. 8336, de 8.2.2021).

Tota la informació a la pàgina de “Proves d’Accés” del Departament d’Educació.

Accés a CFM

Per inscriure’s a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2021 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyament equivalent que permeti l’accés directe a aquests cicles formatius (ESO o equivalent)

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels altres requisits d’accés directe.

Accés a CFS

Per inscriure’s a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2021 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyament equivalent que permeti l’accés directe a aquests cicles formatius.

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels altres requisits d’accés directe (batxillerat o equivalent, o curs específic d’accés). En el cas de la prova d’accés a grau superior, poden optar per recuperar la qualificació d’una de les parts de la prova, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 11 de l’annex 1 i a l’apartat 10 de l’annex 8 de la Resolució.