Prova d’avaluació de quart d’ESO 2017

Els pròxims 14 i 15 de febrer l’alumnat de 4t ESO realitzarà la Prova d’Avaluació de Quart d’ESO 2017, que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès o francès), en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic. És el sisè curs que s’aplica, ja que es va aplicar per primera vegada el curs 2011-2012.

La prova serà la mateixa per a tots els centres educatius d’educació secundària obligatòria de Catalunya. S’avaluarà si l’alumnat és capaç d’aplicar allò que ha après a l’aula en situacions de la vida quotidiana. L’alumnat disposarà de 60 minuts útils per fer cada prova, excepte en la prova de llengua estrangera i en la cientificotecnològica, en què tindrà 15 minuts més, amb aquesta distribució:

 • 14 de febrer, a partir de les 08:45:
  • Matemàtiques
  • Llengua castellana
  • Llengua catalana
 • 15 de febrer, a partir de les 08:45:
  • Llengua estrangera (anglès o francès)
  • Àmbit cientificotecnològic

A l’Institut Joan Brudieu, l’horari d’aplicació concreta de les Proves de Quart d’ESO 2017 serà el següent:

1617_proves_s4_horari_insjb

 

Els resultats de les proves de tots els alumnes es comunicaran al centre educatiu a partir del 18 d’abril. Les famílies rebran a continuació la informació sobre els resultats dels seus fills o filles. Les dades concretes de la prova de cada centre i de l’alumnat seran confidencials. Els resultats es tindran en compte a l’hora de valorar si l’alumnat ha superat o no el curs o l’etapa, però no seran determinants. La decisió final correspon al centre educatiu.

Informació dirigida a l’alumnatInformació dirigida a la família – Més informació a la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.