Primera promoció de l’IFE

Aquest setembre, a l’institut hem començat amb molta il·lusió el primer curs de l’itinerari formatiu específic (IFE) d’ Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives. Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d’instal·lacions esportives; el suport a l’organització d’activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d’avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

Aquest és l’alumnat i el professorat de 1r curs (foto):

201215_IFE_alumnat_i_professorat_2020-2021_web