Preinscripció electrònica per a CFS

Enguany hi ha novetats per la preinscripció als cicles formatius de grau superior d’FP: s’haurà de realitzar per sol·licitud electrònica, la qual cosa implica la identificació de l’alumne/a i la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica. No caldrà presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, caldrà presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció. Per tant, caldrà que l’alumnat disposi de la seva idCAT.

Us informem que a la Fira de d’F&T 2018 que es celebra a Lleida els dies 19, 20 i 21 d’abril, el Departament d’Ensenyament disposarà d’un estand per tal que l’alumnat que ho desitgi, pugui tramitar la seva idCAT, i així realitzar, un dels requisits previs a la preinscripció (del 29 de maig i al 7 de juny de 2018) sense papers ni desplaçaments. Per aquesta motiu cal disposar físicament en el moment de realitzar l’idCAT de: DNI, Tarja Sanitària Individual i Telèfon Mòbil.

Alhora, us passem la informació relativa a aquest tràmit, a partir del següent enllaç.

L’altre gran novetat de la preinscripció als cicles formatius de grau superior d’FP és la següent: un alumne amb títol de tècnic de grau mitjà accedeix per la via 2 a un grau superior. Els alumnes que volen accedir a FP de grau superior acreditant només un títol de tècnic de grau mitjà accedeixen per la via 2, a diferència del curs anterior, en què s’assignava de les vacants resultants del procés. La nota que es tindrà en compte serà la nota mitjana del títol de tècnic d’FP al·legat, i no la de la formació relacionada amb l’accés a grau superior, a diferència de la preinscripció anterior.