Informacions PAU 2019 (CFGS)

Els titulats tècnics de cicles formatius de grau superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida. Tanmateix, per accedir a algun estudi de grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, poden fer exàmens per apujar la nota d’admissió a la universitat.

  • El termini de matrícula per a la PAU 2019 és: del 16 al 30 de maig des del portal d’accés a la universitat.
  • Les proves d’accés a la universitat, convocatòria de juny són el 12, 13 i 14 de juny.
  • Cal recordar, a més, que la matrícula de la prova d’aptitud personal (PAP) 2019 per accedir als graus d’Educació Infantil i Primària de totes les universitats, públiques i privades, és del 26 de febrer al 14 de març des del portal d’accés a la universitat.
  • La convocatòria ordinària de la PAP tindrà lloc el 27 d’abril 2019.

Més informació al Canal Universitats