Exposició dels Treballs de Recerca

El  dimarts dia 17 s’ha fet l’exposició dels TdR de 2n de Batxillerat. Aquest any s’hi han presentat un total de 97 treballs: la major part dels treballs, 80,  han estat individuals i la resta, 17, de dues persones. Els TdR formen part del currículum obligatori de batxillerat i la qualificació representa el 10% de la nota final de batxillerat. Els treballs s’inicien a finals del primer curs de batxillerat, es treballen durant l’estiu i el primer trimestre del segon curs. Els treballs estan adscrits als diversos departaments didàctics i estan tutoritzats per un professor/a del departament. La temàtica dels treballs, com cada any, està relacionada amb l’àmbit local i comarcal o amb l’itinerari acadèmic de l’alumnat. El nivell, tant dels treballs com de les exposicions orals, ha estat molt elevat i satisfactori. Un cop presentat  els Treballs al centre, animem els nostres  alumnes a participar en els diversos concursos que  convoquen les universitats i entitats tant a nivell de Catalunya com a la resta de l’estat. [fotos i vídeo]