Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors

La Secretaria d’Estat de Seguretat, del Ministeri de l’Interior, ha dictat la instrucció núm 10/2019 amb la qual regula el procediment del permís de viatge fora del territori nacional dels menors d’edat.

Tots els alumnes que no viatgin amb els pares a partir de l’1 de setembre 2019 tant si viatgen amb el DNI com amb el Passaport han de portar obligatòriament la Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors.

https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors

Notícia a www.ccma.cat.