Dates de final de curs i criteris d’avaluació

Us passem les noves dates que hem previst per a l’acabament del curs escolar 2019-2020. Cal subratllar que aquest calendari queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia del coronavirus COVID-19.

Més endavant us informarem de les dates per iniciar la tramitació del títol d’ESO, de BTX, de CFM i de CFS, així com de les dates de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021.

També us passem l’adaptació dels criteris d’avaluació de totes les matèries per a tots els estudis de l’Institut.