Comunicat a les famílies

Benvolgudes famílies:

Tot i l’aturada decretada pel Departament d’Educació, és important que l’alumnat continuï treballant des de casa en la mesura del possible per no perdre el ritme de treball. Els docents del centre posen a disposició de l’alumnat tasques o activitats educatives utilitzant els diferents canals que tenim a l’abast: Moodle – Google Drive – Google Classroom – Comunicats Alèxia – Correu electrònic.

Les activitats que es proposen tenen en compte les diferents etapes educatives que tenim a l’Institut (ESO – BTX – CFM – CFS). En el cas de l’alumnat de Batxillerat, i especialment de 2n, cal que aquesta aturada no afecti les seves opcions d’acabar el curs amb les garanties suficients. Quant a l’alumnat de cicles formatius, donat que els mòduls/UF van per hores, és convenient que se segueixin les activitats que els proposi el professorat.

Tot i que no es tracta d’activitats avaluables, insistim en la importància de realitzar-les per tal que l’aturada afecti el mínim possible el ritme acadèmic.

Us mantindrem informats de qualsevol nova instrucció i a l’evolució de la situació mitjançant la pàgina web de l’Institut.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.