Activitats extraescolars curs 2018-2019

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-19

   

      IDIOMES

Anglès (dilluns i dimecres) 
Anglès (dimarts i dijous) 
Nivells alts anglès, classes d’hora i mitja 

TALLER DE CÒMIC -NOVETAT- (dimarts)

TEATRE (dimecres) 

TÈCNIQUES D’ESTUDI (activitat trimestral)