Coordinació d’activitats empresarials

Sessió informativa: 27 de novembre de 2016, a les 10.00h al Complex Educatiu

Coordinació d’activitats empresarials:

  • Intranetprocediments i instruccions per donar compliment a la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials

En aquest apartat trobareu els procediments i instruccions que tenen per objectiu complir la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials i vetllar per la seguretat i la salut, tant del personal propi del Departament d’Ensenyament com del que pertany a les empreses que desenvolupen l’activitat en els centres de treball dependents del Departament.

Procediment general per a la coordinació d’activitats empresarials en els centres de treball del Departament d’Ensenyament

Procediment operatiu d’activitats PRÒPIES del Departament d’Ensenyament

Procediment operatiu d’activitats NO PRÒPIES del Departament d’Ensenyament