Presentació Erasmus+

En el marc del Projecte Educatiu de centre, l’Institut Gabriela Mistral pretén potenciar la dimensió europea dels ensenyaments professionals, mitjançant estades formatives en empreses, institucions estrangeres i/o centres educatius d’altres països.

Aquestes accions es duen a terme en el marc de projectes de cooperació transnacional que el Departament d’Ensenyament promou i gestiona, en l’àmbit dels ensenyaments professionals i en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea. Així doncs, aquestes estades representen una iniciativa de primer ordre per a la millora de la qualitat dels ensenyaments professionals del nostre centre educatiu. Amb el Programa Erasmus+, els i les alumnes del centre tenen la possibilitat de realitzar Estades pràctiques a una empresa o institució d’un país Europeu per a l’adquisició dels resultats d’aprenentatge corresponents a una part del mòdul de Formació pràctica en Centres de Treball (FPCT).