Presentació e-Twinning

e-Twinning és la xarxa social més gran de docents i centres escolars a nivell europeu. A través d’aquesta xarxa l’alumnat i els docents dels diversos centres educatius es posen en contacte i poden desenvolupar projectes de col·laboració sobre qualsevol tema d’àmbit d’interès de les persones participants. L’objectiu és promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat i alumnat, tot fent ús de les TIC i en clau educativa.

e-Twinning és una iniciativa de la Comissió Europea que forma part dels programes e-Learning i Erasmus +.
Està dirigit a tots els nivells educatius anteriors a la Universitat, i els idiomes de treball són aquells que els socis desitgin utilitzar.

Enllaços a la pàgina oficial: